Расписание уроков

Расписание уроков для 1-х классов

Гребнева М.А.

Рябкова Г.А.

Галкина М.А.

Земская О.Е.

Деина Е.А.

Астафьева Л.А.

Добрынина Г.Н.

Разумовская А.В.

Рон Н.В.

Афиногертова М.Э.

Звонова А.В.

понедельник 8.00-8.40 Литерат. Литерат. Рус.яз Окр.мир Литерат. Литерат. Физ.-ра Литерат. Литерат. Физ.-ра Рус.яз.
9.00-9.40 Матем. Музыка Физ.-ра Матем. Рус.яз. Рус.яз. Литерат. Рус.яз. Рус.яз Рус.яз. Литерат.
10.00-10.40 Физ.-ра Матем. Матем. Физ.-ра Матем. Физ.-ра Рус.яз. Матем. Матем. Матем. Матем.
11.00-11.40 Рус.яз Рус.яз. Литерат. Рус.яз Физ.-ра Окр.мир Окр.мир Физ.-ра Физ.-ра ИЗО ИЗО
12.00-12.40
вторник 8.00-8.40 Литерат. Окр.мир Рус.яз Рус.яз Литерат. Литерат. Физ.-ра Литерат. Литерат. Литерат. Физ.-ра
9.00-9.40 Рус.яз Матем. Литерат. Матем. Рус.яз. Матем. Литерат. Рус.яз. Матем. Матем. Рус.яз.
10.00-10.40 Матем. Рус.яз. Матем. Музыка Матем. Рус.яз. Матем. Матем. ЗО Рус.яз. Матем.
11.00-11.40 ИЗО Литерат. Окр.мир Литерат. Окр.мир Технолог. Рус.яз. Окр.мир Рус.яз Окр.мир Литерат.
12.00-12.40 Окр.мир Физ.-ра ИЗО Физ.-ра
среда 8.00-8.40 Литерат. Рус.яз. Рус.яз Литерат. Литерат. Литерат. Окр.мир Литерат. Рус.яз Физ.-ра Рус.яз.
9.00-9.40 Матем. Матем. Физ.-ра Матем. Рус.яз. Матем. Рус.яз. Рус.яз. Матем. Литерат. Литерат.
10.00-10.40 Физ.-ра Физ.-ра Матем. Физ.-ра Матем. Рус.яз. Матем. Матем. Окр.мир Матем. Матем.
11.00-11.40 Рус.яз Литерат. Литерат. Рус.яз Физ.-ра Физ.-ра Технолог. ИЗО Технолог. Рус.яз. Технолог.
12.00-12.40 Окр.мир Физ.-ра Физ.-ра Окр.мир
четверг 8.00-8.40 Литерат. Окр.мир Рус.яз ИЗО Окр.мир Физ.-ра Литерат. Литерат. Рус.яз Литерат. Физ.-ра
9.00-9.40 Рус.яз Физ.-ра Музыка Матем. Рус.яз. Литерат. Матем. Рус.яз. Матем. Матем. Рус.яз.
10.00-10.40 Матем. Матем. Матем. Литерат. Матем. Матем. Рус.яз. Матем. Музыка Рус.яз. Матем.
11.00-11.40 Технолог. Рус.яз. Литерат. Рус.яз Музыка Рус.яз. ИЗО Технолог Литерат. Окр.мир Литерат.
12.00-12.40 ИЗО Физ.-ра
пятница 8.00-8.40 Рус.яз ИЗО Рус.яз Технолог. Литерат. Рус.яз. Литерат. Окр.мир Литерат. Литерат. Рус.яз.
9.00-9.40 Физ.-ра Рус.яз. Физ.-ра Рус.яз Рус.яз. Окр.мир Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз Рус.яз. Окр.мир
10.00-10.40 Окр.мир Технолог. Окр.мир Физ.-ра ИЗО Матем. Матем. Музыка Окр.мир Музыка Физ.-ра
11.00-11.40 Технолог. Литерат. Технолог Литерат. Технолог Музыка Музыка Физ.-ра Физ.-ра Технолог. Музыка
12.00-12.40 Физ.-ра

 

Расписание уроков для 2-х классов

(1-я смена)                                                                                                    2-я смена

Кадочникова Н.В.

Черменинова Л.А.

 

Бутакова О.В.

Пташкина Е.А.

Рябкова Г.А.

Сюзева Е.С.

Зинурова Г.И.

Ерёмина С.Н.

Земская О.Е.

Емельянова И.А.

Кожевникова А.А.

понедельник 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. 13.10-13.50 Англ.яз. Литерат Рус.яз. Рус.яз. Литерат Рус.яз. Англ.яз. Рус.яз. Литерат
9.00-9.40 Матем ИЗО 14.10-14.50 Рус.яз. Матем. Матем. Матем. Рус.яз. Физ.-ра Рус.яз. Литерат Англ.яз.
10.00-10.40 Англ.яз. Матем. 15.00-15.40 Матем. Рус.яз. Физ.-ра Физ.-ра Матем. Матем. Матем. Физ.-ра Рус.яз.
11.00-11.40 Физ.-ра Англ.яз 15.50-16.30 Физ.-ра Физ.-ра Технолог Литерат ИЗО Литерат Физ.-ра ИЗО ИЗО
12.00-12.40 Физ.-ра 16.40-17.20
17.30-18.10
вторник 8.00-8.40 Литерат Рус.яз. 13.10-13.50 Литерат Окр.мир Литерат Музыка Рус.яз. Англ.яз. ИЗО Рус.яз. Рус.яз.
9.00-9.40 Матем Литерат 14.10-14.50 Рус.яз. Рус.яз. Матем. Матем. Физ.-ра Матем. Матем. Англ.яз. Физ.-ра
10.00-10.40 Рус.яз. Матем. 15.00-15.40 Матем. Матем. Рус.яз. Англ.яз. Матем. Рус.яз. Физ.-ра Матем. Матем.
11.00-11.40 Окр.мир Музыка 15.50-16.30 Окр.мир Англ.яз. Окр.мир Рус.яз. Литерат Окр.мир Рус.яз. Литерат Литерат
12.00-12.40 Музыка Окр.мир 16.40-17.20 технолог Литерат Англ.яз. Литерат Окр.мир Музыка Литерат Окр.мир Окр.мир
17.30-18.10
среда 8.00-8.40 Литерат Рус.яз. 13.10-13.50 Англ.яз. Рус.яз. Литерат Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Англ.яз. Рус.яз. Физ.-ра
9.00-9.40 Матем Матем. 14.10-14.50 Рус.яз. Физ.-ра Матем. Литерат Матем. Физ.-ра Окр.мир Матем. Рус.яз.
10.00-10.40 Рус.яз. Технолог 15.00-15.40 Матем. Матем. Рус.яз. Матем. Физ.-ра Матем. Рус.яз. Физ.-ра Матем.
11.00-11.40 Физ.-ра Литерат 15.50-16.30 Физ.-ра Музыка Физ.-ра Окр.мир Англ.яз. Литерат Литерат Литерат Литерат
12.00-12.40 ИЗО Физ.-ра 16.40-17.20 Литерат Технолог Физ.-ра Литерат Технолог Окр.мир Окр.мир Музыка
четверг 8.00-8.40 Литерат Литерат 13.10-13.50 Рус.яз. Окр.мир Литерат Литерат Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Физ.-ра Англ.яз.
9.00-9.40 Матем Рус.яз. 14.10-14.50 Матем. Рус.яз. Матем. Рус.яз. Матем. Матем. Матем. Рус.яз. Матем.
10.00-10.40 Рус.яз. Матем. 15.00-15.40 Литерат Матем. Рус.яз. Матем. Литерат Литерат Музыка Матем. Рус.яз.
11.00-11.40 Окр.мир Англ.яз 15.50-16.30 Окр.мир Литерат Окр.мир ИЗО Окр.мир Физ.-ра Технолог Музыка Окр.мир
12.00-12.40 Технолог 16.40-17.20 ИЗО ИЗО ИЗО Физ.-ра Музыка ИЗО Литерат Литерат Литерат
пятница 8.00-8.40 Литерат Литерат 13.10-13.50 Рус.яз. Литерат Музыка Рус.яз. Рус.яз. Англ.яз. Рус.яз. Рус.яз. Физ.-ра
9.00-9.40 Рус.яз. Рус.яз. 14.10-14.50 Физ.-ра Рус.яз. Рус.яз. Англ.яз. Англ.яз. Рус.яз. Физ.-ра Матем. Рус.яз.
10.00-10.40 Физ.-ра Окр.мир 15.00-15.40 Литерат Англ.яз. Литерат Технолог Физ.-ра Окр.мир Матем. Англ.яз. Матем.
11.00-11.40 Англ.яз. Физ.-ра 15.50-16.30 Музыка Физ.-ра Физ.-ра Окр.мир Технолог Литерат Литерат Технолог Технолог
12.00-12.40 16.40-17.20 . Англ.яз.

 

Расписание уроков для 3-х классов 

                                        1-я смена                                                                             2-я смена

Лебедева В.И.

Раёва Н.А.

Анурова Т.В.

Зинурова А.И.

 

Деина Е.А.

Астафьева Л.А.

Кунгурцева Т.С.

Галкина М.А.

Гацкая Е.А.

Смирнова Р.Г.

понедельник 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Англ.яз. 13.10-13.50 Физ.-ра Рус.яз. Музыка Рус.яз. Литерат. Физ.-ра
9.00-9.40 Литерат. Англ.яз. Матем. Рус.яз. 14.10-14.50 Рус.яз. Матем. Рус.яз. Матем. Матем. Рус.яз.
10.00-10.40 Матем. Матем. Музыка Матем. 15.00-15.40 Матем. ИЗО Матем. Англ.яз. Музыка Матем.
11.00-11.40 Физ.-ра Литерат. Литерат. Литерат. 15.50-16.30 Литерат. Англ.яз. Англ.яз. Физ.-ра Рус.яз. Литерат.
12.00-12.40 16.40-17.20 Физ.-ра
вторник 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. 13.10-13.50 Англ.яз. Литерат. Физ.-ра Рус.яз. Литерат. Англ.яз.
9.00-9.40 Литерат. Физ.-ра Англ.яз. Литерат. 14.10-14.50 Рус.яз. Рус.яз. Литерат. Матем. Матем. Матем.
10.00-10.40 Матем. Матем. Матем. Матем. 15.00-15.40 Матем. Матем. Матем. Литерат. Физ.-ра Музыка
11.00-11.40 Музыка Литерат. Литерат. Физ.-ра 15.50-16.30 Литерат. Окр.мир Рус.яз. Окр.мир Рус.яз. Рус.яз.
12.00-12.40 Англ.яз. Технолог. Физ.-ра Окр.мир 16.40-17.20 Музыка Окр.мир Физ.-ра Англ.яз. Окр.мир
среда 8.00-8.40 Рус.яз. Физ.-ра Рус.яз. Физ.-ра 13.10-13.50 Англ.яз. Рус.яз. Рус.яз. Физ.-ра Литерат. Рус.яз.
9.00-9.40 Литерат. Рус.яз. Физ.-ра Рус.яз. 14.10-14.50 Матем. Физ.-ра Матем. Рус.яз. Физ.-ра Матем.
10.00-10.40 Окр.мир Матем. Матем. Матем. 15.00-15.40 Рус.яз. Матем. Англ.яз. Матем. Матем. Физ.-ра
11.00-11.40 Физ.-ра Окр.мир Литерат. Окр.мир 15.50-16.30 Литерат. Литерат. Литерат. Музыка Рус.яз. Литерат.
12.00-12.40 Литерат. Технолог. ИЗО 16.40-17.20 Физ.-ра Англ.яз. Физ.-ра Литерат. Окр.мир
четверг 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Англ.яз. 13.10-13.50 Литерат. Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Физ.-ра Англ.яз.
9.00-9.40 Окр.мир Англ.яз. Матем. Матем. 14.10-14.50 Рус.яз. Физ.-ра Литерат. Матем. Литерат. Матем.
10.00-10.40 Матем. Литерат. Англ.яз. Рус.яз. 15.00-15.40 Матем. Матем. Матем. Литерат. Матем. Рус.яз.
11.00-11.40 Англ.яз. Физ.-ра Литерат. Физ.-ра 15.50-16.30 Окр.мир Литерат. Окр.мир Окр.мир Рус.яз. Литерат.
12.00-12.40 Физ.-ра ИЗО Окр.мир Литерат. 16.40-17.20 ИЗО Музыка Технолог. ИЗО ИЗО Окр.мир
17.30-18.10
пятница 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. 13.10-13.50 Физ.-ра Окр.мир Физ.-ра Англ.яз. Рус.яз. Литерат.
9.00-9.40 Матем. Матем. Окр.мир Литерат. 14.10-14.50 Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Англ.яз. Рус.яз.
10.00-10.40 Литерат. Музыка ИЗО Технолог. 15.00-15.40 Окр.мир Литерат. Литерат. Литерат. Технолог. Литерат.
11.00-11.40 ИЗО Окр.мир Физ.-ра Музыка 15.50-16.30 Технолог. Технолог. ИЗО Технолог. Окр.мир ИЗО
12.00-12.40 Технолог. 16.40-17.20 Физ.-ра

 

Расписание уроков для 4 –х классов

                                            1 смена                                                                                                                                                   2 смена

Павлова А.Н.

Пташкина Е.А.

Потапова В.А.

Сюзева Е.С.

4е Паршакова И.Ю.

Гацкая Е.А.

Смирнова Р.Г.

 

Лебедева В.И.

Добрынина Г.Н.

Рыльских О.Ю.

Понедельник 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. Литерат. Рус.яз. Музыка Физ.-ра Литерат. 13.10-13.50 Рус.яз. Англ.яз. Рус.яз.
9.00-9.40 Литерат. Матем. Рус.яз. Литерат Физ.-ра Рус.яз. Физ.-ра 14.10-14.50 Матем. Рус.яз. Физ.-ра
10.00-10.40 Матем. Физ.-ра Матем. Матем. Матем. Матем. Матем. 15.00-15.40 Физ.-ра Матем. Матем.
11.00-11.40 Музыка Литерат. Технолог. ИЗО Рус.яз ИЗО Рус.яз. 15.50-16.30 Англ.яз. Физ.-ра Литерат.
12.00-12.40 Физ.-ра Физ.-ра Физ.-ра Англ.яз. 16.40-17.20
Вторник 8.00-8.40 Рус.яз. Литерат. Рус.яз. Литерат Рус.яз. Рус.яз. Англ.яз. 13.10-13.50 Литерат. Рус.яз. Литерат.
9.00-9.40 Матем. Матем. Матем. Рус.яз. Матем. Матем. Матем. 14.10-14.50 Рус.яз. Матем. Рус.яз.
10.00-10.40 Англ.яз. Рус.яз. Англ.яз. Матем. Литерат. Физ.-ра Физ.-ра 15.00-15.40 Матем. Окр.мир Матем.
11.00-11.40 ОРКСЭ Англ.яз. Литерат. Физ.-ра Англ.яз. Окр.мир Рус.яз. 15.50-16.30 Музыка Литерат. Окр.мир
12.00-12.40 Окр.мир Окр.мир ОРКСЭ Литерат. Окр.мир 16.40-17.20 ИЗО ОРКСЭ Физ.-ра
Среда 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. Литерат. Рус.яз. Рус.яз. Литерат. Литерат. 13.10-13.50 Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз.
9.00-9.40 Литерат. Матем. Рус.яз. Матем. Матем. Матем. Физ.-ра 14.10-14.50 Физ.-ра Англ.яз. Англ.яз.
10.00-10.40 Окр.мир Физ.-ра Матем. Окр.мир Физ.-ра Музыка Матем. 15.00-15.40 Окр.мир Матем. Матем.
11.00-11.40 Физ.-ра ОРКСЭ Музыка Музыка Окр.мир Рус.яз. Рус.яз. 15.50-16.30 Англ.яз. Литерат. Физ.-ра
12.00-12.40 Физ.-ра Англ.яз. Литерат. ИЗО 16.40-17.20 Литерат. Физ.-ра
Четверг 8.00-8.40 Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. Литерат. Рус.яз. 13.10-13.50 Рус.яз. Окр.мир Литерат.
9.00-9.40 Литерат. Матем. Матем. Матем. Матем. Матем. Англ.яз. 14.10-14.50 Матем. Рус.яз. Матем.
10.00-10.40 Матем. Окр.мир ОРКСЭ Физ.-ра Литерат. Физ.-ра Матем. 15.00-15.40 Литерат. Матем. Рус.яз.
11.00-11.40 Технолог. Музыка ИЗО Литерат ИЗО Рус.яз. Литерат. 15.50-16.30 Технолог. Технолог Окр.мир
12.00-12.40 Англ.яз. Технолог Технолог Англ.яз. Музыка 16.40-17.20 ОРКСЭ Физ.-ра ОРКСЭ
Пятница 8.00-8.40 Рус.яз. Литерат. Рус.яз. Рус.яз. Рус.яз. ОРКСЭ Рус.яз. 13.10-13.50 Рус.яз. Литерат. Рус.яз.
9.00-9.40 Матем. Физ.-ра Окр.мир Технолог. Окр.мир Рус.яз. ОРКСЭ 14.10-14.50 Матем. Рус.яз. ИЗО
10.00-10.40 Окр.мир Рус.яз. Англ.яз. Окр.мир Физ.-ра Окр.мир Окр.мир 15.00-15.40 Окр.мир ИЗО Технолог.
11.00-11.40 ИЗО Англ.яз. Физ.-ра ОРКСЭ Англ.яз. Технолог Технолог 15.50-16.30 Физ.-ра Музыка Музыка
12.00-12.40 Физ.-ра ИЗО Англ.яз. 16.40-17.20 Англ.яз.